Tendenzer.no

Om Tendenzer

Tendenzer AS er et import og markedsføringsfirma. Vi importerer og markedsfører internasjonale merkevarer av høyeste kvalitet. Produktene er tilgjengelige gjennom et landsdekkende nettverk av de dyktigste faghandlerne.

Vårt sponsorprogram er omfattende. Vi ønsker å støtte utøvere som er spydspisser i sine idretter - og samtidig gi vårt bidrag til at ungdommen får de forbildene de trenger for å engasjere seg i idrett.

Vi er en langsiktig aktør som jobber tett med våre forhandlere og leverandører. Som en markedsorientert serviceorganisasjon gjør vi alltid vårt ytterste for å levere etterspurte produkt til riktig tid.

Om Tendenzer

Tendenzer AS er et import og markedsføringsfirma. Vi importerer og markedsfører internasjonale merkevarer av høyeste kvalitet. Produktene er tilgjengelige gjennom et landsdekkende nettverk av de dyktigste faghandlerne.

Vårt sponsorprogram er omfattende. Vi ønsker å støtte utøvere som er spydspisser i sine idretter - og samtidig gi vårt bidrag til at ungdommen får de forbildene de trenger for å engasjere seg i idrett.

Vi er en langsiktig aktør som jobber tett med våre forhandlere og leverandører. Som en markedsorientert serviceorganisasjon gjør vi alltid vårt ytterste for å levere etterspurte produkt til riktig tid.